اجرای پوشش ضد حریق با پرایمر ضد حریق: پرایمر مخصوص مواد پایه سیمانی (SBK-113 ) ضمن جلوگیری از ایجاد واکنش شیمیایی مابین زیر سازی انجام شده بر روی سطح المان فلزی (ضد زنگ) و مواد پایه سیمانی ، ریز لرزه هایی را که ممکن است در سازه اتفاق بیفتد را جذب و مانع از ترک خوردن مواد و باعث استحکام بیشتر میشود.

شیوه اجرای پرایمر مخصوص مواد پایه سیمانی (SBK-113)

ابتدا سطح سازه شستشو شده تا عاری از هر گونه آلودگی و چربی باشد ، پس از خشک شدن سطح ، SBK-113 با ضخامت 70 تا 100 میکرون پاشش شده (کل سطح سازه میبایست با پرایمر پوشش داده شود)، پس از خشک شدن کامل و ایجاد یک لایه با خاصیت الاستیکی ، مواد ضد حریق پاشش میشود.

اجرای پوشش ضد حریق با پرایمر ضد حریق

پرایمر مخصوص مواد پایه گچی (PVA) بعنوان چسب و تقویت کننده مکانیکال باندینگ بین مواد ضد حریق و سطح سازه عمل کرده و باعث استحکام و پایداری بیشتر مواد میگردد . از آنجا که گچ به لحاظ شیمیایی ماهیت خنثی دارد ، امکان بروز هیچ گونه واکنش شیمیایی وجود ندارد.

شیوه اجرای پرایمر مخصوص مواد پایه گچی

ابتدا سطح سازه شستشو شده تا عاری از هر گونه آلودگی و چربی باشد ، پس از خشک شدن سطح ، PVA  بصورت زیگزاگی بر روی سطح پاشش شده ( نیاز نیست کل سطح سازه با پرایمر پوشش داده شود )و قبل از اینکه کاملا خشک شود مواد بر روی آن پاشش میشود .

یکی از مهمترین فواید استفاده از پرایمر ، علاوه بر آنچه در بالا شرح داده شد ، آزادی عمل کارفرما در انتخاب نوع زیر سازی سطح سازه (ضد زنگ ) بر اساس معیارهای فنی و بودجه پروژه میباشد . این در حالیست که بعنوان مثال بسیاری از مواد ضد حریق با پایه سیمانی موجود در بازار که بدون پرایمر اجرا میشود ، قابلیت اجرا بر روی سازه با ضد زنگ آلکیدی را نداشته (بعلت ریسک واکنش شیمیایی و جدا شدن مواد از سطح سازه پس از اجرا در کوتاه مدت) و الزاما زیر سازی باید اپوکسی یا زینک ریچ باشد .