اجرا و تامین  پوشش ضد حریق

شرکت سازه های مقاوم ایرانیان (سما) پیشرو در زمینه مشاوره و تامین پوشش های ضد حریق ساختمانی، اسکلت و سازه های فلزی، صنایع نفت و گاز، تونل و … می باشد .

با توجه به مشخصات و اطلاعات  جمع آوری شده، نوع مواد پوشش ضد حریق برای پروژه انتخاب می شود. این انتخاب با توجه به نوع المان سازه، جنس المان سازه، نوع رنگ یا پوشش ضد خوردگی سازه و میزان رطوبت موجود در محل صورت می گیرد.