مشاوره پوشش ضد حریق سازه های فلزی و ساختمانی

پوشش محافظ در برابر حریق

در سال های اخیر پیشرفت های قابل مالحظه ای برای تولید مواد جدید پایدار در برابر آتش صورت گرفته است. نیاز صنایع ساختمانی زمینه تحقیقات گسترده ای را برای تولید ماده ای با مقاومت بالا در برابر آتش فراهم نموده است و این تحقیقات باعث تولید مواد و پوشش های محافظ در برابر حریق معدنی بر پایه ورمیکولیت شده است. این پوشش ها دارای ماده پایه معدنی ورمیکولیت بوده و مواد اضافی دیگری مانند سیمان، گچ و برخی افزودنی ها می باشند که پس از اختلاط با آب، به وسیله دستگاه پاشش مخصوص بر روی قاب فلزی شامل ستون ها، تیرها،بادبندها و خرپاهای ساختمان ها پاشیده می شود. این مواد می توانند سازه را تا بیش از 4 ساعت در مقابل حریق محافظت نمایند.

این مواد به سهولت و در زمان بسیار کوتاهی بر روی سطح سازه اعمال شده و بر روی کلیه سطوح با هر زاویه ای قابل اجرا میباشند. ضخامت پوشش این مواد به عوامل مختلفی چون نوع المان سازه، میزان تاخیر مورد نیاز،شرایط محیطی و … بستگی دارد.

کلیه مواد و فرآورده های محافظت کننده می بایست مطابق با ضوابط بین المللی 263-UL ،BS-476 ،ASTM119 و 251-NFPA تست شده و دارای گواهینامه از موسسات معتبر بین المللی نظیر UL یا LPCB باشند. دارا بودن تاییدیه های فوق این اطمینان را به وجود می آورد که محصول موجود بر اساس مشخصات و الزامات معین و استانداردهای معتبر تولید شده است.