پوشش ضد حریق سازه های فلزی نفت و گاز NAFCO

Nafco H.D

نفکو با وزن مخصوص بالا ، حدود 800 کیلوگرم بر متر مربع تولید شده ، این ملات پاششی پایه سیمانی مناسب آتش های هیدروکربنی (نفت ، گاز ، پتروشیمی) میباشد.

پوشش ضد حریق نفت و گاز نفکو